ZAWIADOMIENIE O REGATACH 2019

XXVII Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego –  15 sierpnia 2019 r. – Stary Folwark – jez. Wigry

Klasa : OMEGA standard, jachty kabinowe, MICRO

Organizator:

Wigierski Park Narodowy i Klub Wodny PTTK Suwałki

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 15 sierpnia 2019 r. na akwenie jez. Wigry.

 2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku.

 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi.

 4. Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega standard, jachty kabinowe oraz MICRO. Limit jachtów w klasie koniecznych do rozegrania regat uważa się za 4.

 5. Zgłoszenia do regat w dniu 15 sierpnia 2019 r. W godz. 900 – 1000 na drukach dostarczonych przez organizatora.

 6. Instrukcja żeglugi i opis trasy będą omówione ze sternikami przed startem do regat o godz. 1030 na przystani Klubu.

 7. Otwarcie regat: Przystań jachtowa PTTK w Starym Folwarku godz. 1000.

 8. Planowany start do regat godz. 1100.

 9. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie pokonali trasy regat.

 10. Nagrody:

 • załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i nagrody;

 • pozostałe załogi dyplomy za udział w regatach.

 1. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.

 2. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat oraz Organizatora.

 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.

Organizator regat

XIV Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki – 17 sierpnia 2019 r. – Stary Folwark – jez. Wigry

Klasa OMEGA standard, MICRO

Organizator:

Wójt Gminy Suwałki i Klub Wodny PTTK Suwałki

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 17 sierpnia 2019 r. na akwenie jez. Wigry.

 2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku.

 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF zawiadomieniem o regatach oraz  instrukcją żeglugi.

 4. Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega standard i MICRO. Limit jachtów  w klasie koniecznych do rozegrania regat uważa się za 4.

 5. Zgłoszenia do regat w dniu 17 sierpnia 2019 r. w godz. 900 – 1000 na drukach dostarczonych przez organizatora.

 6. Instrukcja żeglugi i opis trasy będzie omówiony ze sternikami przed startem do regat o godz. 1030 na przystani Klubu.

 7. Otwarcie regat: Przystań jachtowa PTTK w Starym Folwarku godz. 1000.

 8. Planowany start do I wyścigu godz. 1100.

 9. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Komisji Sędziowskiej.

 10. Przewiduje się rozegranie min. 3 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

 11. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

 12. Regaty zastaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

 13. Nagrody:

-          załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i nagrody;

-          pozostałe załogi dyplomy za udział w regatach.

 1. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.

 2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.

 3.  Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego

  przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat i Organizatora.

 Organizator regat