XX Lato na rowerze z PTTK

PolsXX LATO na rowerze z pttkkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

 

Termin rajdu18 lipca 2021 roku (niedziela)

 

Trasa: „Szlakiem śluz do Studzienicznej”

Suwałki – przewóz rowerów i osób – Trójstyk granic (Polska – Białoruś – Litwa) – J. Szlamy – Muły – Śluza Kudrynki – Śluza Tartak – Śluza Sosnówek – Mikaszówka – Śluza Perkuć – Śluza Paniewo – Śluza Gorczyca – Sucha Rzeczka – Śluza Swoboda – Studzieniczna – Przewięź – Uroczysko Powstańce – Upustek – Gawrych Ruda – Płociczno Suwałki (ok. 90 km)

 

Zbiórkagodz. 8.00 przed Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. Ks. K. Hamerszmita.

 

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, trasa jest długa i wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.