XX Lato na rowerze z PTTK

XX LATO na rowerze z pttk (31 lipca)Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

Termin rajdu31 lipca 2021 roku (sobota)

Trasa: „W odwiedzinach u Kamedułów Wigierskich…”

Suwałki – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie – kładka na Czarnej Hańczy – Cimochowizna – Stary Folwark – Wigry – Leszczewo – Huta – Mała Huta – Suwałki (ok. 60 km)

UWAGA: koszt biletu wstępu na teren pokamedulskiego klasztoru uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (5 złotych/os).

Zbiórkagodz. 10.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37.

 

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, trasa jest długa i wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.