25. Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po WPN

25. OGÓLNOPOLSKI WIELODYSCYPLINOWY RAJD PO WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM

SPŁYW KAJAKOWY CZARNĄ HAŃCZĄ

Trasa rozpoczyna się w Ośrodku PTTK w Starym Folwarku, nad jeziorem Wigry, położonym w centrum Wigierskiego Parku Narodowego, w sercu Zielonych Płuc Polski. Spływ odbędzie się jednym z najciekawszych turystycznych szlaków wodnych, Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim.

Miejsce zbiórki. Ośrodek PTTK w Starym Folwarku, 19 czerwca (środa), godz. 10.00

Trasa spływu:

19.06(śr)          Stary Folwark – Wysoki Most    [ok. 18 km] 2

0.06 (czw)       Wysoki Most – Frącki               [ok. 13 km]

21.06 (pt)          Frącki – Rygol/Jałowy Róg       [ok. 26 km] 2

2.06 (so)         Rygol/Jałowy Róg –  Paniewo   [ok. 15 km]  

Informacje dodatkowe: Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie. Długość odcinków dziennych wynosi 13–26 km. Noclegi na polach namiotowych. Wymagane zabranie namiotów, śpiworów i karimat. Wyżywienie w trakcie rajdu uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Rozwiązanie rajdu nastąpi 22 czerwca br. (sobota), około godziny 16.00 w Ośrodku PTTK w Starym Folwarku.

Istnieje możliwość wypożyczenie dwuosobowych namiotów z karimatami w cenie: 8 zł/doba/szt. Wymagana wcześniejsza rezerwacja namiotów, tel. 515 036 082. – brak namiotów i karimat

WPISOWE  

250 zł/osoba 

 • Istnieje możliwość rezerwacji noclegów: wstępnego i końcowego w domku campingowym za dodatkową opłatą (25 zł/osobę/dobę – bez pościeli, 5 zł dopłata do pościeli).
 • Wpisowe na rajd oraz ewentualną opłatę za nocleg wstępny i/lub końcowy należy wpłacić w siedzibie oddziału (ul. T. Kościuszki 37 w Suwałkach) lub na konto. 

ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego,
 • miejsca noclegowe na polach namiotowych (własne namioty, śpiwory i materace)
 • kajaki z osprzętem (kamizelki, wiosła i siedziska),
 • przewóz sprzętu biwakowego i ekwipunku,
 • opiekę ratownika wodnego,
 • ognisko na zakończenie rajdu,
 • możliwość zdobycia nagród w konkursie krajoznawczym,
 • transport do Starego Folwarku z miejsca zakończenia spływu kajakowego. 

ZGŁOSZENIA  

Kartę zgłoszenia (str. 5 niniejszego regulaminu) na rajd należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu);

na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

lub na adres: Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

 WPISOWE NA RAJD NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:

Santander Bank Polska Oddział w Suwałkach Nr konta bankowego:

19 1500 1719 1217 1003 5192 0000

z dopiskiem „WPN 2019” 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 • Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Ilość miejsc na trasie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia pocztą zwykłą lub elektroniczną. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Przestrzeganie:

 • postanowień regulaminu rajdu,
 • postanowień Karty Turysty,
 • przepisów dotyczących Wigierskiego Parku Narodowego (podanych na karcie wstępu do WPN),
 • przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego, ochrony środowiska, zasad bezpieczeństwa na wodzie,
 • zarządzeń kierownictwa rajdu i tras.

  Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się, uczestnicy mogą zostać wykluczeni z udziału w rajdzie.  

Posiadanie:

• ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,

• oryginału dowodu wpłaty wpisowego,

• odpowiedniego ubioru dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych,

• sprzętu biwakowego i turystycznego (np: namiot, śpiwór, karimata, kuchenka, menażka, sztućce),

• opanowanej umiejętności pływania. 

NA SPŁYWIE KAJAKOWYM ZABRANIA SIĘ: 

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Zaśmiecania trasy spływu, miejsc noclegowych oraz miejsc przyległych.
 • Niszczenia przyrody.
 • Oddalania się od grupy bez zgody ratownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Rajd obędzie się, jeśli grupa będzie liczyła 14 osób, w przeciwnym razie zostanie odwołany.
 • Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscach noclegów.
 • Wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
 • Uczestnicy i opiekunowie grup bezpośrednio ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody i wypadki powstałe z ich winy oraz zobowiązują się do ich naprawy lub pokrycia związanych ze szkodą kosztów.
 • Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów.
 • Uczestnik w czasie trwania rajdu odpowiada za powierzony mu sprzęt turystyczny. Wszelkie koszty napraw uszkodzonego sprzętu pokrywa uczestnik we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów. 

KARTA TURYSTY 

 • Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać Ojczyznę.
 • Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
 • Turysta – Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.
 • Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
 • Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj.
 • Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
 • Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa – uważaj.
 • Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce.
 • Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
 • Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
 • Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
 • Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji – uśmiechnij się!

Szczegóły oraz karta zgłoszenia: regulamin Rajd 2019 

mcith_dsc04173