Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry

Wyniki 63. Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry: Podsumowanie 63 Błękitnej

IMG_5943 IMG_5956 IMG_6003 IMG_6020 IMG_6029 IMG_6039 IMG_6059 IMG_6069 IMG_6165 IMG_6192 IMG_6215 IMG_6233 IMG_6239

63.  Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry

Stary Folwark  – jezioro Wigry

1 września  2019 r.

Klasa : Omega Standard,  MICRO, Jachty Kabinowe.                                                                  

Organizator: Klub Wodny PTTK Oddział w Suwałkach

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałki

Sponsorzy:

Prezydent Miasta Suwałki

SABO  -  market budowlany STOBUD

Centrum  Bankietowe Astoria   

        

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 1 września 2019 r. na akwenie jez. Wigry.
 2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku.
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAFF oraz zawiadomieniem o regatach oraz  instrukcją żeglugi.
 4. Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega Standard, MICRO  oraz Jachty Kabinowe. Limit jachtów w klasie koniecznych do rozegrania regat uważa się za 4.
 5. Zgłoszenia do regat w dniu 1 września 2019 r. w godz. 900 – 1000 na drukach dostarczonych przez organizatora.
 6. Instrukcja żeglugi i opis trasy będą omówione ze sternikami przed startem do regat  o godz. 1030 na przystani Klubu.
 7. Otwarcie regat: Przystań jachtowa PTTK w Starym Folwarku godz. 1000.
 8. Planowany start do regat godz. 1100.
 9. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie pokonali trasy regat.
 10. Nagrody:

-    dla najszybszego jachtu Puchar z Błękitną Wstęgą,

-         załogi sklasyfikowane w poszczególnych klasach na miejscach I – III otrzymują puchary  i dyplomy

-         niespodzianki dla uczestników regat.

 1. W dniu 31.08.2019 zostaną rozegrane regaty memoriałowe Bosmanów KW PTTK w klasie omega standard. Ilość biegów do 5. W wynikach końcowych przy rozegraniu powyżej 3 biegów 1 najgorszy zostanie odrzucony. Rozpoczęcie godz. 10. Zgłoszenia przed rozpoczęciem. Zwycięzca otrzyma gwizdek bosmański.
 2. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna
  z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.
 4. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego
  przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat i Organizatora oraz Sponsorów.
 5. W dniu 31 sierpnia 2019 ognisko integracyjne.

     Organizator regat