Rodo

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki.

2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy.

3. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie stosownego upoważnienia.

4. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy  PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko.

5. Przysługuje  Pani /Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią /Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.