Organizator turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. J. Klimko posiada wpis do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 0917 z 1999 roku wydany prze Wojewodę Podlaskiego.

 Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko jest uprawniony do organizowania imprez turystycznych, a także posiada gwarancje turystyczną od odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowa 31 (alarmowy numer telefonu Gwaranta 22 50 56 508, fax 22 50 56 444, adres e-mail: info@signal-iduna.pl), z dnia 2 sierpnia 2020 r., o numerze M 518399 ważnej od 18.09.2020 do 17.09.2021, dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną. Beneficjentem ww. gwarancji jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania:

certyfikat

standardowy formularz imformacyjny, warunki uczestnictwa.