Organizator turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. J. Klimko posiada wpis do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 0917 z 1999 roku wydany prze Wojewodę Podlaskiego.

 Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko jest uprawniony do organizowania imprez turystycznych, a także posiada gwarancje turystyczną od odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowa 31 (alarmowy numer telefonu Gwaranta 22 50 56 508, fax 22 50 56 444, adres e-mail: info@signal-iduna.pl), w dniu 7.07.2018 r., o numerze M 208210 dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną. Beneficjentem ww. gwarancji jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania:

certyfikat,

standardowy formularz imformacyjny, warunki uczestnictwa.