Historia

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Suwałkach posiada bogate tradycje organizacji turystyki. Powstał 12 maja 1907 roku jako pierwszy regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Początkowo działał w dwóch sekcjach, jedna zajmowała się organizowaniem Muzeum Ziemi Suwalskiej, druga popularyzowaniem krajoznawstwa. W 1929 roku oddano na Suwalszczyźnie, w Starym Folwarku nad jeziorem Wigry, pierwsze schronisko turystyczne, wybudowane z inicjatywy wybitnego przyrodnika i pedagoga, Kazimierza Kulwiecia. W 1937 roku zbudowano w pobliżu Dom Wypoczynkowy PTTK „Wigry”. Obiekty te już w okresie przedwojennym, służyły do prowadzonej przez struktury PTTK ożywionej działalności krajoznawczej (kursy żeglarskie, rajdy, obozy młodzieżowe, zawody bojerowe, itp.). Przyczyniło się to do rozwoju turystyki na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, a oddział na trwałe wpisał się na mapę turystyczną kraju.

Ośrodek PTTK w Starym Folwarku funkcjonuje do dzisiaj. Z biegiem lat rozbudowano bazę, powstał camping, który uzyskał kategorie jednej gwiazdki; plaże i kąpielisko; nowoczesne sanitariaty; plac zabaw dla dzieci; wieża widokowa i alejki spacerowe).

Ośrodek PTTK w Starym Folwarku stanowi atrakcyjną bazę wypadową na teren Wigierskiego Parku Narodowego. Wokół panują znakomite warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej: pieszej, konnej, rowerowej, żeglarstwa, kajakarstwa, a zimą: łyżwiarstwa, bojerów, narciarstwa biegowego.

Baza PTTK leży przy trasie Międzynarodowego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego E11, prowadzącego z Europy Zachodniej przez Harz, Amsterdam, Wielkie Jeziora Mazurskie, Suwalski Park Krajobrazowy oraz Wigierski Park Narodowy do Ogrodnik i dalej na Litwę; Międzynarodowej Trasy Rowerowej R11, łączącej Ateny z Przylądkiem Północnym; transgranicznego szlaku „Pierścień rowerowy Suwalszczyzny”, mającego swoją kontynuację na Litwie; szlaku wodnego Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim oraz licznych szlaków pieszych Suwalszczyzny.

Obecna siedziba oddziału (ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki) znajduje się 30-40 km od granicy  z Litwą, 65 km z Federacją Rosyjską, 60–70 km z Białorusią i około 280 km od Warszawy. Każdy zainteresowany uzyska tutaj fachową informację turystyczną; weźmie udział w licznych imprezach turystycznych: spływy kajakowe, regaty żeglarskie, wycieczki po Suwalszczyźnie i na Litwę, regionalne i międzynarodowe rajdy rowerowe, rajdy narciarskie po pograniczu polsko-litewskim i na Litwie; skorzysta ze zbiorów regionalnej biblioteki PTTK oraz bogatego wyboru wydawnictw turystycznych i krajoznawczych.