O nas

LOGO PTTK copy

Oddział PTTK w Suwałkach jest najstarszym oddziałem terenowym PTK-PTTK w Polsce. Powstał 12 maja 1907 roku. Zgodnie ze statutem PTTK „budzi i pogłębia umiłowanie ojczystego kraju oraz jego regionów; krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne; szerzy kulturę turystyki; wykorzystuje poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa; pomaga w wędrownictwie indywidualnym; popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jego dorobek wśród turystów zagranicznych”.
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Suwałkach działa na podstawie Statutu zatwierdzonego na I Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału PTTK i wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Ponadto odział posiada Koncesję organizatora turystyki wydaną 18 maja 1999 roku (Nr rej. 0917) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach europejskich oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Oddział posiada również stałe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na organizację kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po województwie podlaskim oraz na pilotów wycieczek.
Działalność gospodarzą i statutową oddziału realizowana jest przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, Regionalną Pracownię Krajoznawczą oraz sezonowo działający Ośrodek PTTK w Starym Folwarku.

Władze stowarzyszenia 

I. Zarząd Oddziału:

 • Bogusław  Grudziński – wiceprezes Zarządu
 • Bronisław Sadowski – skarbnik Zarządu,
 • Jadwiga Małyszko – sekretarz Zarządu,
 • Teresa Murawska,
 • Arkadiusz Stefanowski,
 • Krzysztof Tur,
 • Romuald Sztabiński,
 • Mirosław Grabowski.

II. Komisja Rewizyjna:

 • Mirosław Miszkiel – prezes,
 • Marzena Dziermejko-Buczyńska – wiceprezes,
 • Zofia Życzkowska – sekretarz,
 • Jolanta Ruszczyk,
 • Halina Popis.