KĄPIELISKO PTTK W STARYM FOLWARKU

Organizator kąpieliska: Polskie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. J. Klimko

Kąpielisko kontroluje: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Suwałkach

Prowadzącym ewidencję kąpieliska jest: Urząd Gminy Suwałki

Sezon kąpielowy: 27.06-23.08.2020 w godz. 10.00-18.00

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku: PRZYDATNA

Parametry pogodowe: 23.08.2020 – temp. pow. 24*C, temp. wody 23*C, siła wiatru 3 m/s

profil wody

Ratownicy na kąpielisko PTTK w Starym Folwarku zostali zatrudnieni dzięki wsparciu z budżetu Urzędu Gminy Suwałki oraz z budżetu Urzędu Miasta Suwałk.

Mieszkańcy Gminy Suwałki oraz mieszkańcy Miasta Suwałk posiadający Suwalską Kartę Mieszkańca na terenie Ośrodka PTTK mogą przebywać bezpłatnie.