Ogólnopolskie

SZLAKI OGÓLNOPOLSKIE

Przystanek PKP Jastrzębna – Jastrzębna I – Hruskie – Wilkownia – Podwołkuszne -Krasne -Żabickie – Ur. Młynek – Lubinowo – Gruszki – Śluza Tartak – Rygol – Brożane – Ur. Wielki Bór – Giby – Rez. „Tobolinka” – Zelwa – Rez.”Kukle” – Zamieciny – Berżniki – Półkoty -Sztabinki – Zaleskie – Sejny – Babańce – Klejwy – Żwikiele – os. Teklinowo – Smolany – Sejwy – Szlinokiemie – Puńsk – Szołtany – Zaboryszki – Dębniak – Fornetka – Becejły – Krzywólka – Wygorzel -Wierzbiszki – Rutka-Tartak – Potopy -Marianka – Poplin – Soliny – Sześciowłóki – Okliny – Mauda – Rakówek (opuszczenie terytorium Suwalszczyzny) – [Pobłędzie - Maciejowięta - Stańczyki - Błąkały - Gołdap].

Szlak gigant 210 km długości, biegnący wzdłuż granic Rzeczypospolitej Polskiej, wiążący Kotlinę Biebrzańską z puszczańską Równiną Augustowską, morenami sejneńskimi i dalej przez północną Suwalszczyznę (m.in. Dolinę Rowelską) dążącego przez Puszczę Romincką do Gołdapi. Możliwość noclegów na polach namiotowych i kwaterach agroturystycznych w Wilkowni, Gruszkach, w strefie Kanału Augustowskiego, okolicach Gib, Sejn i Puńska, Becejłach, Rutce-Tartaku, kwater agroturystycznych i pensjonatów w okolicach Wiżajn. Mamy okazję poznania fragmentu pięknego Kanału Augustowskiego i rzek puszczańskich, jezior gibiańskich, berżnickich i sejneńskich, ciekawego tworu geologicznego „ozu berżnickiego”, interesujących miejsc kulturowych (reliktów staroobrzędowców i możliwość poznania kultury litewskiej), cennych zabytków (Sejny, Smolany), cmentarzy, obiektów budownictwa ludowego, moren w Szołtanach, Gór Sudawskich, fascynujących dolin Rowelskiej i Marianki, jezior u źródeł Czarnej Hańczy, już na Mazurach Garbatych sławnych mostów w Stańczykach. Do punktu początkowego można dojść szlakiem zielonym Augustów – Lipsk.

Augustów – Białobrzegi – Necki Borek – Netta I – Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Rozalin – Pomiany – Łabętnik – Reszki – Kukowo [opuszczenie granic Suwalszczyzny] – [PGR Borzymy - Ełk].

Szlak wiążący Augustów – najpopularniejszą miejscowość turystyczną na Suwalszczyźnie ze stolicą Mazur Wschodnich – Ełkiem, a tym samym Równinę Augustowską z Pojezierzem Ełckim. Biegnie początkowo wzdłuż Kanału Augustowskiego, potem głównie w terenie odkrytym poprzez Wzgórza Milewsko-Bargłowskie (morenę denną), podziwia się interesujące formy wytopiskowe martwego lodu w rejonie Łabętnika, Reszek i Kukowa. Po drodze interesujące przykłady budownictwa ludowego i tradycji historycznych drobnoszlacheckich.

Augustów Klonownica – Goła Zośka – Szczebra – Uroczysko Młynisko – Uroczysko Święte Miejsce – Jaśki – Dowspuda – Raczki – Małe Raczki – Kotowina – Sadłowina – Nowa Wieś – Bakałarzewo – Matłak – Garbas – Filipów – Wólka – Rospuda – Huta – Czarne – Białe Jeziorki -71,3 km – [Czarne Pruskie - Kociołki - Pluszkiejmy].

Szlak przedstawiający uroki doliny Rospudy. Schroniska PTSM znajdują się w Raczkach, Bakałarzewie, Pluszkiejmach, trochę leśnych pól biwakowych, kwatery agroturystyczne, dobre zaopatrzenie po drodze. Początkowo przebiega zachodnią rubieżą Puszczy Augustowskiej, później w terenie otwartym górzystym Pojezierza Zachodniosuwalskiego, z widokami na malownicze jeziora Bolesty, Sumowo, Siekierowo, Garbaś, Długie, Kamienne, Rospuda, Czarne, w końcowym etapie przechodzi się przez fragment Mazur Garbatych. Możliwość poznania ciekawych zabytków w Dowspudzie, Raczkach (w pierwszych dwóch miejscowościach o dużej randze artystycznej, związanych z działalnością hr. Ludwika Michała Paca), Bakałarzewie, Filipowie (tu też ciekawe wątki religijne – tradycje działalności arian, a w XX wieku – mariawitów) oraz pozostałości fortyfikacji tzw. linii Kocha.