Szlaki turystyczne

O 2019 roku administratorem szlaków pieszych jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

Od początku zorganizowanych form turystyki znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych zajmowały się stowarzyszenia turystyczne. Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowało w 1887 roku Towarzystwo Tatrzańskie, następnie prace te kontynuowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1950 prowadzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Udostępnienie najszerszemu ogółowi społeczeństwa turystycznie atrakcyjnych terenów jest jednym z naczelnych zadań PTTK. Cel ten osiąga Towarzystwo przez utrzymywanie sieci znakowanych szlaków turystycznych.

Zasady projektowania, wykonywania i utrzymania szlaków turystycznych zawiera Instrukcja znakowania szlaków turystycznych.