Zbiory biblioteczne

Regionalna Pracownia Krajoznawcza Oddziału PTTK w Suwałkach posiada zbiory biblioteczne głównie o tematyce regionalnej oraz turystycznej. Posiadamy bogaty zbiór przewodników dotyczących różnych regionów Polski.

Czytelnik znajdzie u nas atrakcyjny księgozbiór metodyczny, szczególnie z zakresu turystyki, krajoznawstwa i pilotażu turystycznego. Mamy również stosunkowo obszerny księgozbiór dotyczący Suwalszczyzny (powiat suwalski, augustowski, sejneński) i pozycje o tematyce popularno-naukowej.

Zapraszamy do Pracowni  (ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki)

Kontakt telefoniczny do kierownika RPK: Andrzej Jaśkiewicz, tel.  605 214 736, e-mail: suwalki@pracowniapttk.pl