Pomosty w Starym Folwarku

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” poprzez budowę infrastruktury szlaku wodnego Czarna Hańcza – pomosty w Starym Folwarku

Informacja o projekcie.

Ogłoszenie o wyborze oferty.