53. OGÓLNOPOLSKI RAJD NARCIARSKI „WĘDRÓWKI PÓŁNOCY”

53. Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy”

SZELMENT

REGULAMIN

Szelment – (lit. Šelmentas) osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki. Miejscowość zlokalizowana nad jeziorem Szelment, u stóp Góry Jesionowej. Znajduje się tu bogata baza noclegowa, gastronomiczna, konferencyjna oraz rekreacyjna.

53. Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy” zostanie zorganizowany w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym SZELMENT, w miejscowości Szelment 1, 16-404 Jeleniewo.

Krótka historia hotelu wg https://centrumszelment.pl/historia/

A było to tak…

W latach trzydziestych ubiegłego stulecia, a dokładnie w kwietniu 1934 roku z inicjatywy Tadeusza Roykiewicza, rotmistrza 3 Pułku Szwoleżerów, oraz lekarza, Władysława Żbikowskiego, zostało powołane do życia Koło Szybowcowe, z siedzibą w Suwałkach. Początkowo niewielka grupa, licząca zaledwie 49 członków, poprzez połączenie z sekcją szybowcową kolejowego przysposobienia wojskowego, istniejącą na stacji Suwałki, oraz podoficerami garnizonu Suwałki, stworzyły podoficerską sekcję szybowcową, która już we wrześniu 1934 roku liczyła ponad 770 członków. Przystąpiono więc do poszukiwań odpowiedniego terenu, który umożliwiłby przeprowadzenie szkolenia praktycznego, a także zakupiono pierwszy szybowiec o nazwie „Wrona-bis”.

Najlepszymi terenami okazały się te, położone nad jeziorem Szelment, u stóp Góry Jesionowej.

Po wyborze terenu z wielkim entuzjazmem i energią przystąpiono do powiększenia ilości członków, zbierania funduszy na zakup kolejnego sprzętu szybowcowego i zorganizowania szkolenia praktycznego. Niezwykle intensywny kurs praktyczny, trwający 51 dni, składał się aż w 80 % z dni, podczas których latano.

Ponieważ szkolenie praktyczne wykazało wielką wartość terenów dla szkolenia pilotów szybowcowych, postanowiono nabyć te tereny na własność oraz wybudować na nich hangar dla szybowców.

W 1937 r. rozpoczęto budowę dużego, murowanego obiektu, z przeznaczeniem na bazę noclegową
i dydaktyczną dla 100 adeptów szybownictwa. Budynek, został oddany do użytku w 1939 r., jednak rozpoczęta wojna przerwała działalność ośrodka. Dopiero w latach osiemdziesiątych, o owym budynku, który pełnił wówczas rolę domu wczasowego Polmosu, została utworzona, a potem prężnie działała wakacyjna szkółka lotniowa, pod skrzydłami instruktora Zbigniewa Kędziory, której nadano nazwę „Klub Szelment”.

W latach osiemdziesiątych północno-wschodnia Polska malowała się białą plamą na mapie lotniczej. Późniejszy widok latających nad Szelmentem lotni na nowo rozbudził marzenia o lataniu i udowodnił, że o marzenia właśnie czasem trzeba zawalczyć.

Historia zatoczyła koło, a zupełnie nieświadomi trudności z jakimi przyjdzie się im zmierzyć klubowicze, ruszyli
do organizowania sprzętu oraz środków finansowych, które były niezbędne do realizacji ich planu. Były to trudne czasy i wymagały od założycieli klubu dużego sprytu i pomysłowości.

I tak oto, pod pozorem przyciągania do partii ówczesnej młodzieży, w ramach Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej wraz z Biurem Turystyki Młodzieżowej „Juventur” zaczęto organizować turnusy szkoleniowe, połączone
z aktywnym wypoczynkiem, które od samego początku przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów pod względem frekwencji. W celu dalszego rozpowszechniania klubu, a także jego dalszego rozwoju została także nawiązana współpraca z kopalnią Knurów, która to na własny koszt zbudowała, a następnie i zainstalowała wciagarkę dla lotni na Górę Jesionową.

Klub trwał w beztrosce do 1989 roku, czyli do momentu zawalenia się ówczesnego ustroju i plajty jego głównego sponsora, czyli państwa.

Śladem jaki po nim pozostał, ku uciesze pasjonatów lotnictwa jest Suwalski Aeroklub.

Jeśli zaś chodzi o sam budynek to pełni on do dziś funkcję hotelową. Pamiętając o ciekawej historii tego miejsca postanowiliśmy ją przybliżyć naszym obecnym i przyszłym gościom, a pewnymi elementami wystroju wnętrz hotelu zachować ją w pamięci i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

KIEROWNICY RAJDU

Beata Karwel, Tadeusz Ryszkowski, Waldemar Osypiński

TERMIN RAJDU

29.01-5.02.2023 roku.

TERMIN I MIEJSCE ZBIÓRKI
29 stycznia 2023 roku, godz. 13.00, budynek PTTK przy ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

WPISOWE

1100 zł/członkowie PTTK (noclegi + całodobowe wyżywienie)

1200 zł/pozostali uczestnicy (noclegi + całodobowe wyżywienie)

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • 7 noclegów w pokojach 2, 3, 4-osobowych,

 • transport do Szementu i z powrotem,

 • 7 śniadań,

 • 7 obiadokolacji,

 • znaczek rajdowy,

 • odcisk pamiątkowej pieczęci,

 • opieka kierowników trasy,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

UWAGA: W przypadku zwiedzania obiektów turystycznych, do których opłaca się wstęp, turyści pokrywają go we własnym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności od warunków pogodowych.

 • Rajd posiada ograniczoną ilość miejsc.

 • Uczestnicy rajdu dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie. Osoby z własnym transportem mogą udać się od razu do hotelu.

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.. 14.00 (29.01.2023), a kończy o godz. 10.00 (5.02.2023).

CELE RAJDU

 • Poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych .

 • Promocja turystyczna regionu w sezonie zimowym oraz wydłużenie sezonu turystycznego.

 • Popularyzacja kwalifikowanej turystyki narciarskiej na terenach nizinnych.

 • Aktywny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, seniorów oraz całych rodzin.


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu
  i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.

 • W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści indywidualni i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia, młodzież szkolna do lat 18 – pod opieką rodziców lub wychowawców, a dzieci do lat 12 – wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców.

 • Ilość miejsc na trasie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie do 31 grudnia 2022 r. włącznie (liczy się data wpływu do organizatora) następujących dokumentów:

 • karty zgłoszenia (wysyłamy po informacji e-mailem lub smsem),

 • kserokopii legitymacji PTTK (z obu stron) z aktualnie opłaconymi składkami,

 • potwierdzenie wpłaty całości wpisowego.

Zgłoszenie bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie nieważne.

Zgłoszenia na rajd należy przesłać:

na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

lub na adres: Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko

ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

WPISOWE NA RAJD NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:

Santander Bank Polska Oddział w Suwałkach

nr 19 1500 1719 1217 1003 5192 0000

z dopiskiem WP 2023.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Przestrzeganie:

 • regulaminu rajdu oraz zarządzeń Kierownictwa Rajdu,

 • praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, Karta Turysty),

 • przepisów obiektów noclegowych oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa
  na drodze i ochrony przyrody,

 • przepisów dotyczących przebywania na terenach cennych przyrodniczo.

Posiadanie:

 • ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,

 • legitymacji PTTK z opłaconymi składkami na bieżący rok (członkowie PTTK),

 • odpowiedniego ubioru dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych,

 • odpowiedniego sprzętu turystycznego.

PODCZAS TRWANIA RAJDU ZABRANIA SIĘ

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.

 • Niszczenia przyrody.

 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora, kierowników rajdu.

 • Poruszania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie osoby uczestniczące w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach
  z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 • Wszystkich uczestników Rajdu powinna cechować dobra kondycja, ponieważ impreza odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku śniegu rajd zorganizowany zostanie, jako pieszy.

 • O zakwalifikowaniu na rajd decyduje kolejność nadesłania kompletnych zgłoszeń do 31 grudnia 2022 r.

 • W przypadku rezygnacji z rajdu uczestnikowi zostanie zwrócone wpisowe potrącone o poniesione koszty organizacji wypoczynku.

 • Uczestnicy rajdu dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy w miejscu noclegu.

 • Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscu noclegu. Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się, uczestnik może zostać wykluczony z udziału w rajdzie (decyzję podejmują kierownicy rajdu w porozumieniu z organizatorem).

 • Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom w trakcie rajdu.

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.

 • Poniżej lista rzeczy najpotrzebniejszych i niezbędnych, które należy ze sobą zabrać na WP:
 • narty i strój narciarski,

 • rękawice, szalik, czapkę, okulary przeciwsłoneczne,

 • buty turystyczne, kapcie i klapki,

 • bieliznę na zmianę,

 • strój kąpielowy (panowie kąpielówki),

 • apteczkę turystyczną i krem zimowy do twarzy,

 • wdzianko” na spotkania wieczorne,

 • mały plecak, termos,

 • kosmetyki i przybory toaletowe,

 • paski na rzepy, które służą do łączenia ze sobą nart i kijków podczas transportu,

 • ogrzewacze chemiczne,

 • latarkę, kompas, telefon, aparat fotograficzny, ładowarki i czołówka,

 • dowód osobisty, legitymację PTTK,

 • mile widziany sprzęt muzyczny (np. gitara), śpiewniki.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (zdarzenia losowe, wytyczne związane ze stanem epidemii koronawirusa).

 Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń!

 ORGANIZATORZY

53. OGÓLNOPOLSKI Rajd Narciarski „Wędrówki Północy”

29.01-5.02.2023 roku

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póżn. zm. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki.

 2. Celem zbierania danych jest uczestnictwo w ogólnopolskim rajdzie narciarskie „Wędrówki północy”

 3. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie stosownego upoważnienia.

 4. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane udostępnione przez Panią /Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

LATO 2023

LOGO PTTK copy

PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko oferuje:

- wypożyczalnię sprzętu turystyczno-rekreacyjnego w Starym Folwarku 55 – kajaki i canoe z osprzętem, rowery górskie,

- domki campingowe,

- usługi przewodnika turystycznego oraz pilota.

Informacje: tel. 515 036 083, 513 757 103, poczta<at>suwalki.pttk.pl

Przypominamy o obowiązujących zasadach i ograniczeniach związanych z epidemią:  https://www.gov.pl/web/koronawirus

canoedsc04139DSC00084

 

Działki budowlane w Gawrych Rudzie

Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko informuje, iż posiada do sprzedaży działki w Gawrych Rudzie o 3889 m kw, 4152 m kw. Dojazd do działek drogą asfaltową. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działek jest mieszkalno-usługowe. Cena 47 zł za m kw. Szczegóły: poczta@suwalki.pttk.pl.

działka gawrych ruda 1 działka gawrych ruda 2

Spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim

DSC02467-1 Zapraszamy na spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim, Rospudą i Marychą oraz Białą Hańczą na Litwie. W ofercie posiadamy spływy jednodniowe, weekendowe, trzydniowe, czterodniowe i sześciodniowe. Tel. 515 036 082, 87 566 59 61. Atrakcyjne ceny i profesjonalna obsługa.