ZAWIADOMIENIE O REGATACH 2019

XXVII Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego –  15 sierpnia 2019 r. – Stary Folwark – jez. Wigry

Klasa : OMEGA standard, jachty kabinowe, MICRO

Organizator:

Wigierski Park Narodowy i Klub Wodny PTTK Suwałki

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 15 sierpnia 2019 r. na akwenie jez. Wigry.

 2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku.

 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi.

 4. Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega standard, jachty kabinowe oraz MICRO. Limit jachtów w klasie koniecznych do rozegrania regat uważa się za 4.

 5. Zgłoszenia do regat w dniu 15 sierpnia 2019 r. W godz. 900 – 1000 na drukach dostarczonych przez organizatora.

 6. Instrukcja żeglugi i opis trasy będą omówione ze sternikami przed startem do regat o godz. 1030 na przystani Klubu.

 7. Otwarcie regat: Przystań jachtowa PTTK w Starym Folwarku godz. 1000.

 8. Planowany start do regat godz. 1100.

 9. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie pokonali trasy regat.

 10. Nagrody:

 • załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i nagrody;

 • pozostałe załogi dyplomy za udział w regatach.

 1. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.

 2. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat oraz Organizatora.

 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.

Organizator regat

XIV Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki – 17 sierpnia 2019 r. – Stary Folwark – jez. Wigry

Klasa OMEGA standard, MICRO

Organizator:

Wójt Gminy Suwałki i Klub Wodny PTTK Suwałki

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 17 sierpnia 2019 r. na akwenie jez. Wigry.

 2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku.

 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF zawiadomieniem o regatach oraz  instrukcją żeglugi.

 4. Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega standard i MICRO. Limit jachtów  w klasie koniecznych do rozegrania regat uważa się za 4.

 5. Zgłoszenia do regat w dniu 17 sierpnia 2019 r. w godz. 900 – 1000 na drukach dostarczonych przez organizatora.

 6. Instrukcja żeglugi i opis trasy będzie omówiony ze sternikami przed startem do regat o godz. 1030 na przystani Klubu.

 7. Otwarcie regat: Przystań jachtowa PTTK w Starym Folwarku godz. 1000.

 8. Planowany start do I wyścigu godz. 1100.

 9. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Komisji Sędziowskiej.

 10. Przewiduje się rozegranie min. 3 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

 11. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

 12. Regaty zastaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

 13. Nagrody:

-          załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i nagrody;

-          pozostałe załogi dyplomy za udział w regatach.

 1. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.

 2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.

 3.  Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego

  przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat i Organizatora.

 Organizator regat

ZIELONE LEKCJE Z PTTK – POZNAJĘ I CHRONIĘ

ZIELONE LEKCJE Z PTTK – POZNAJĘ I CHRONIĘ

plakat zielone

W dniach 13 maja i 15 maja 2019 r. odbyły się dwie zielone lekcje w postaci wycieczek pieszych po Suwałkach. Obie grupy wraz z przewodnikiem zwiedziły pomniki przyrody i parki miejskie w Suwałkach, ponadto dzieci i młodzież uzyskały rzetelną wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz formach jego ochrony. Udział w pierwszej lekcji wzięło 19 osób, w drugiej 23 osoby.
W dniu 5 czerwca 2019 roku odbyła się trzecia zielona lekcja w postaci wycieczki autokarowej do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W godzinach 8.00-14.00 dzieci i młodzież pod czujnym okiem przewodnika i opiekuna zwiedziły Górę Ciosowa, Głazowisko Bachanowo, Jezioro Hańcza, Turtul – siedzibę Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz Smolniki.

received_562670894257433received_2240822199503560received_467958470442484received_319069879012371

W dniach 8-26 lipca 2019 roku zorganizowano internetowy konkurs z wiedzy ekologicznej. Na stronie www.suwalki.pttk.pl zamieszono pytania, na które dzieci i młodzież odpowiadały droga e-mailową. Wygrywała osoba, która jako pierwsza udzieliła poprawnej odpowiedzi. Zamieszczono osiem pytań dotyczących wiedzy ekologicznej. Zakupiono również nagrody rzeczowe: gry, zestawy małego naukowca o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. W dniu 29 lipca 2019 roku zwycięzcy odebrali nagrody.

Wyniki konkursu z wiedzy ekologicznej. Wszystkich zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród.

plakat konkurs

Szczegóły w regulamin konkursu.

plakat zielone

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Suwałki.

Pytanie 1. Podaj nazwy kompleksów leśnych znajdujących się z w granicach Miasta Suwałki.

Odpowiedź: Las Szwajcaria i Las Suwalski

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helena.

Pytanie 2. Wymień parki narodowe położone w województwie podlaskim.

Odpowiedź: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Piotr.

Pytanie 3. W którym roku powstał Suwalski Park Krajobrazowy?

Odpowiedź. W 1976 roku

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Dawid.

Pytanie 4. Do którego pojemnika na śmieci wrzucamy papier, a do którego szkło? Podaj kolory.

Odpowiedź. Papier wrzucamy do pojemnika niebieskiego, a szkło do zielonego.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Piotr.

Pytanie 5. Wymień trzy pomniki przyrody i ich lokalizację w Suwałkach.

Odpowiedź. Pomniki-przyrody

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Janek.

Pytanie 6. Podaj nazwę największego skupiska głazów narzutowych na Suwalszczyźnie, gdzie w 1972 roku utworzono rezerwat.

Odpowiedź: Głazowisko Bachanowo.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helenka.

Pytanie 7. Wymień trzy największe jeziora Wigierskiego Parku Narodowego.

Odpowiedź: Jezioro Wigry, Jezioro Pierty, Jezioro Białe.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helenka.

Pytanie 8. Co wrzucamy do żółtego pojemnika na śmieci?

Odpowiedź: Do pojemnika żółtego wrzucamy plastik i aluminium.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helenka.

20190711_13264720190711_13254420190711_132523

Działki budowlane w Gawrych Rudzie

Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko informuje, iż posiada do sprzedaży działki w Gawrych Rudzie o pow. 3515 m kw, 3889 m kw, 4152 m kw. Dojazd do działek drogą asfaltową. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działek jest mieszkalno-usługowe. Cena od 37 zł za m kw. Szczegóły pod numerem telefonu: 539 681 353 lub eugeniusz.p@suw.pl, poczta@suwalki.pttk.pl.

działka gawrych ruda 1 działka gawrych ruda 2