Pilot wycieczki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla branży turystycznej: KURSIE ZAWODOWYM NA PILOTA WYCIECZEK, organizowanym przez Oddział i Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE w ramach projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. WYKWALIFIKOWANA KADRA SZANSĄ NA ROZWÓJ TURYSTYKI.

Szkolenia skierowane są do osób w wieku powyżej 50 roku życia, mieszkających na terenie województwa podlaskiego, zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Szkolenie na pilota wycieczek obejmować będzie: 150 godzin zajęć teoretycznych i 4 dni wycieczek szkoleniowych (jednodniową wycieczkę po województwie podlaskim, dwudniową wycieczkę na Litwę oraz wyjazd do portu lotniczego). Zajęcia będą odbywały się w weekendy (piątek, sobota, niedziela), co dwa tygodnie.

Szczegółowe informacje, Deklaracja oraz Regulamin Uczestnictwa są dostępne do pobrania na portalu projektu www.europartner-akie.pl/turystyka, w siedzibie Oddziału PTTK w Suwałkach przy ul. Kościuszki 37 (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 515036138. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 6 listopada 2012 r.

W związku z powyższym zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie wśród pracowników i mieszkańców regionu. W załączniku zamieściliśmy plakat promocyjny.

 Mamy nadzieję, iż udzielona  pomoc stanowić będzie istotny wkład w rozwój turystyki.