Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Starym Folwarku

DSC00001POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ W SUWAŁKACH im.Jerzego Klimko

16-400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 37

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stary Folwark gm. Suwałki

stanowiącej własność PTTK Oddziału w Suwałkach im. Jerzego Klimko

Nieruchomość objęta sprzedażą składa się z zabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr geod.311, obręb: 0016 Leszczewek o pow. 1,8360 ha. Zabudowę stanowią:

  1. Hangar kajakowy piętrowy murowany o pow. użytkowej 440,67 m kw, na piętrze znajduje się bar oraz 4 pokoje gościnne.
  2. Portiernia o pow. użytkowej 10,7 m kw.
  3. Budynek schroniska o pow. użytkowej 710 m kw. przeznaczony do przebudowy i rozbudowy na hotel  kat *** o pow. użytkowej netto 3202,01 m kw., sporządzona jest dokumentacja przebudowy i rozbudowy oraz wydane jest pozwolenie na budowę.
  4. Utwardzony parking.
  5. Urządzona plaża (Jez. Wigry) z zadaszonym stanowiskiem dla ratowników i zespołem sanitariatów o pow. użytkowej 54,9 m kw.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami przetargu .